Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nutraceutical food

เป็นอีกชื่อหนึ่งของ functional food หมายถึงอาหารที่มีสารบางชนิดซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสรีรวิทยา นอกเหนือจากให้สารอาหารแก่ร่างกาย เพราะมีสารออกฤทธิ์ (active compound) ที่ไม่ใช่สารอาหาร แต่ส่งผลดีต่อสุขภาพรวมอยู่ด้วย เช่น ในผลมะเขือเทศมีไลโคพีนเป็นสารต้านออกซิเดชัน ช่วยป้องกันมะเร็งของต่อมลูกหมากได้ ข้าวซ้อมมือ ผักและผลไม้มีเส้นใยอาหารช่วยในการขับถ่าย nutraceutical food อาจมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นได้ เช่น medical food และ designer food  เป็นต้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก