Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Take away food

หมายถึง อาหารปรุงสุกที่ซื้อจากร้านอาหาร และนำมาบริโภคที่บ้าน หรือที่อื่นที่ไม่ใช่ร้านอาหารที่ซื้ออาหารนั้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก