Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Accessible

Acceesible เป็น adj หมายถึง ที่สามารถเข้าได้ ใน hyginic design หมายถึง การเข้าไปล้างทำความสะอาด (cleaning) ได้ easily accesible หมายถึง เข้าไปล้างทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีมุมอับที่เข้าไปไม่ถึงซึ่งจะเป็นที่สะสมของจุลินทรีย์(เข้าชม 580 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก