Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Visceral fat

ไขมันที่สะสมอยู่ภายในช่องท้องและอวัยวะภายใน เรียกว่า intra abdominal fat(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก