Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Glucose tolerance factor (GTF)

Glucose tolerance factor (GTF) ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่ประกอบด้วยกรดแอมิโนไกลซีน กรดกลูตามิก และไนอะซิน

GTF มีหน้าที่สำคัญ คือช่วยในการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินในการพาน้ำตาลกลูโคสเข้าเซลล์ เชื่อว่าช่วยให้อินซูลินจับกับ
เซลล์เมมเบรน หากขาด GTF จะทำให้น้ำตาลกลูโคสและคอเลสเตอรอลในเลือดสูง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก