connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Docosahexaenoic acid / กรดโดโคซะเฮกซะอีโนอิก (ดีเอชเอ)

 Docosahexaenoic acid (ใช้ชื่อย่อคือ  DHA) เป็นกรดไขมัน (fatty acid) ชนิดกรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid)  ที่มีพันธะคู่มากกว่า 2 พันธะ (polyunsaturated fatty acid)  มีโครงสร้างเป็นกรดไขมันโอเมกา-3 (omega-3 fatty acid) 

แหล่งที่พบในอาหาร

อาหารซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของ docosahexaenoic acid  ได้แก่ น้ำนมแม่ พบในอาหารทะเล เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า น้ำมันปลา จากปลาทะเลน้ำลึก ไข่แดง สไปรูริน่า ร่างกายยังสามารถสังเคราะห์  (DHA) ได้ จากกรดลิโนเลอิก (linoleic acid) และกรดลิโนเลนิก (linolenic acid)

 

 

ประโยชน์ต่อสุขภาพ 

DHA เป็นกรดไขมันโอเมกา-3 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่พบมากที่สุดในเซลล์สมองและประสาทตา  โดยพบในเซลล์สมอง 40% และพบในประสาทตา 60% มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาของสมองและประสาทตา ช่วยในการพัฒนาสมองทารก มีส่วนช่วยให้ทารกฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง 3 ขวบปีแรก(เข้าชม 1,296 ครั้ง)

สมัครสมาชิก