Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Proteus

Proteus เป็นสกุล (genus) ของแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบ (Gram negative bacteria) อยู่ในวงศ์ (family) Enterobacteriaceae มีรูปร่างเป็นท่อน (rod) และ เป็นพวก facultative anaerobe คือ เจริญได้ทั้งในภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนอาจไม่เคลื่อนที่ หรือ เคลื่อนที่ด้วย peritrichous flagella

Proteus เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสีย (microbial spoilage) หลายชนิด เช่น การเสื่อมเสียของไข่ ไข่ที่มีการปนเปื้อนโดย Proteus ทำให้เกิดการเน่าที่เรียกว่า black rot มีการผลิตและสะสมของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) มีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายอุจจาระ เนื่องจากการย่อยสลายของโปรตีนในไข่ โดยเกิดกับกรดแอมิโน (amino acid) ที่มีซัลเฟอร์อยู่ในโมเลกุล (sulfur-containing amino acid) เช่น cysteine แก๊สที่เกิดขึ้นอาจทำให้ไข่ระเบิดได้

 

 

Reference

http://www.jstor.org/pss/3859955

 

 (เข้าชม 2,555 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก