Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Volodkevitch Bite Jaws

Volodkevitch Bite Jaws คือ ชื่อของหัววัด เพื่อทดสอบเนื้อสัมผัส

Volodkevitch Bite Jaws

การทดสอบเนื้อสัมผัส (texture analysis) โดยใช้หัววัดแบบ Volodkevitch Bite Jaaw เพื่อทดสอบการตัดหรือการเฉือน (cutting test หรือ shearing test) นิยมใช้กับเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เพื่อหาลักษณะเนื้อสัมผัส ด้านความเหนียวและความนุ่มเนื้อ (meat tenderness)(เข้าชม 27 ครั้ง)

สมัครสมาชิก