Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Warner Bratzler shear apparatus

Warner Bratzler shear apparatus หรืออาจเรียกว่า Warner-Bratzler blade set คือ ชื่อของหัววัด เพื่อทดสอบเนื้อสัมผัส

Warner Bratzler shear apparatus

 

การทดสอบเนื้อสัมผัส (texture analysis) โดยใช้หัววัดแบบ เพื่อทดสอบการตัดหรือการเฉือน (cutting test หรือ shearing test) โดยบันทึกค่าแรงสูงสุดต่อความหนาของตัวอย่าง (Force/Distance)

นิยมใช้กับเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ สัตว์น้ำ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม เพื่อหาเนื้อสัมผัส ด้านความเหนียวและความนุ่มเนื้อ (meat tenderness)(เข้าชม 32 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก