Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Boundary / ขอบ ขอบเขต

 

อบเขตของระบบที่พิจารณา เช่น boundary condition หมายถึง เงื่อนไขขอบ boundary layer หมายถึง ชั้นขอบ(เข้าชม 618 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก