connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Incubation / การบ่ม

ารเก็บอาหารที่มีจุลินทรีย์เพาะเลี้ยงไว้ในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อเร่งการเจริญ หรือการเก็บอาหารในสภาวะที่เหมาะสม
เพื่อเกิด
การพัฒนาคุณภาพ เช่น กลิ่น รส ตามที่ต้องการ(เข้าชม 965 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก