Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Jacket kettle

Jacket kettle คือ หม้อหรือถังที่มีโครงสร้างสองชั้น โดยที่ว่างใช้เพื่อบรรจุตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน เช่น น้ำร้อน
น้ำมันร้อน หรือไอน้ำ (steam)

Jacket kettle เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหรรมอาหาร และสถานบริการอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม
โดยใช้สำหรับต้ม หรือเตรียมอาหารเหลว เช่น น้ำเชื่อม น้ำปรุงรส ซอส เครื่องดื่ม (beverage)(เข้าชม 987 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก