Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Penetration / การแทรกผ่าน

การเจาะทะลุ; การแทรกผ่าน

1. การเจาะ หรือแทงทะลุ ผ่านจากผิวของวัตถุเข้าไปยังชั้นเนื้อด้านใน เช่น penetration test หมายถึง

การทดสอบเนื้อสัมผัสโดยการแทงทะลุผิวตัวอย่าง

2. การแทรกผ่าน เช่น heat penetration test หมายถึงการทดสอบการแทรกผ่านความร้อน(เข้าชม 409 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก