Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Point, melting / จุดหลอมเหลว

จุดหลอมเหลว
อุณหภูมิที่ทำให้ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว


(เข้าชม 358 ครั้ง)

สมัครสมาชิก