Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Winterization

Winterization เป็นขั้นตอนการแปรรูปน้ำมันพืช (vegetable oil) โดยการเก็บน้ำมันไว้ที่อุณหภูมิต่ำเพื่อให้ไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูง แข็งะแยกออก น้ำมันที่เหลือมีจุดหลอมเหลวต่ำ สามารถเก็บในตู้เย็นได้โดยไม่แยกชั้น น้ำมันที่ผ่านการ winterization เรียกว่าน้ำมันสลัด (salad oil)(เข้าชม 787 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก