connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Pollution / มลพิษ

มลพิษ

คือสภาวะซึ่งเกิดจากการมีสิ่งที่เป็นพิษ หรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้น จากการผลิตหรือการกระทำใดๆ

และปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น

air pollution หมายถึง มลพิษทางอากาศ;

water pollution หมายถึง มลพิษทางน้ำ;

noise pollution หมายถึง มลพิษทางเสียง

 (เข้าชม 304 ครั้ง)

สมัครสมาชิก