Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sieve / ตะแกรง ; ร่อน หรือ กรอง ผ่านตะแกรง

1 noun. ตะแกรง กระชอน แล่ง จำนวนช่องเปิดของตะแกรง (sieve) ต่อความยาว 1 นิ้ว เรียกว่า เมช (mesh)

2 verb. ร่อนหรือกรองผ่านตะแกรง เป็นการแยก (separation) วัสดุที่มีขนาดอนุภาคต่างๆ ออกจากกัน การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วยการใช้ตระแกรง เรียกว่า sieve analysis

 

 

 

ที่มา http://www.tpub.com/content/engine/14080/css/14080_127.htm

 (เข้าชม 1,505 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก