Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Standardization / การปรับมาตรฐาน

การปรับมาตรฐาน (standardization)

การปรับให้ได้มาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์นม หมายถึง การปรับส่วนประกอบของน้ำนมให้มีปริมาณไขมัน (milk fat) ให้ได้ค่า
ตามที่มาตรฐานต้องการ(เข้าชม 884 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก