Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Supercooling / ความเย็นยิ่งยวด

สภาวะความเย็นยิ่งยวด

สภาวะที่อุณหภูมิของของเหลวลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (freezing point) แต่ยังไม่มีผลึกน้ำแข็ง (ice crystal)(เข้าชม 348 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก