connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Wavelength

ความยาวคลื่น (ราชบัณฑิต)
ระยะห่างระหว่างส่วนใดๆ ที่เหมือนกันของคลื่น 2 ลูก ซึ่งอยู่ติดกัน


(เข้าชม 318 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก