Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Decanter centrifuge

Decanter centrifuge คืออุปกรณ์ที่ใช้แยก (separation) ของแข็งแขวนลอยออกจากของเหลว ที่มีทำงานแบบต่อเนื่อง เหมาะกับของเหลวที่มีปริมาณสารแขวนลอยสูง ข้นหนืดมาก ตัวเครื่องมีส่วนประกอบหลักคือ กระบอกที่มีปลายข้างหนึ่งเป็นกรวย วางตัวในแนวนอน ภายในมีเกลียวลำเลียง (screw conveyor) การแยกทำได้โดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (centrifugal force) แยกให้กากตกตะกอนและลำเลียงออกมาทางปลายด้านกรวย

   

 

ในอุตสาหกรรมอาหารใช้เพื่อ

  • การผลิตน้ำผลไม้ ใช้แยกน้ำผลไม้ออกจากกาก
  • การผลิตสตาร์ซ เช่น แป้งมันสัมปะหลัง (tapioca starch) แป้งข้าวเจ้า (rice starch) ใช้เพื่อแยกแป้งหรือสตารซ (starch) ออกจากน้ำแป้ง

 (เข้าชม 1,983 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก