Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Depalletizer

เครื่องจักรสำหรับนำบรรจุภัณฑ์ออกจากแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ (pallet) เพื่อเข้าสู่สายการผลิต

รูปแบบการทำงานมีทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ(เข้าชม 373 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก