Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Palletizer

เครื่องจักรสำหรับจัดวางบรรจุภัณฑ์จากสายการผลิตไปบนแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ (pallet) รูปแบบการทำงานมีทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ
และ
อัตโนมัติ (robotic palletizer)(เข้าชม 637 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก