Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Depositor

อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อหยอด เช่น เครื่องหยอดน้ำตาลเคี่ยวลงในพิมพ์ ใช้เพื่อการผลิตลูกกวาดแบบหยอด (deposited candy)(เข้าชม 339 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก