Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dynamic / พลวัต หรือ ไดนามิก

ที่ไม่หยุดนิ่ง เช่น dynamic equilibrium ในทางเคมี หมายถึง ภาวะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงผันกลับ(เข้าชม 471 ครั้ง)

สมัครสมาชิก