Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Extractor / เครื่องสกัด; เครื่องคั้น

เครื่องสกัด เครื่องคั้น เครื่องบีบ เช่น juice extractor คือ เครื่องคั้นน้ำผลไม้(เข้าชม 493 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก