connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Vitamin B9 / Folic acid

กรดโฟลิก (อาจเรียกว่า โฟลาซินหรือ โฟเลต (folate) หรือวิตามิน บี 9) เป็นวิตามิน (vitamin) ที่มีความสำคัญต่อร่างกายชนิดหนึ่ง มีความเกี่ยวข้องกับวิตามิน บี 12 ในการสร้างเม็ดเลือด ร่างกายมีความต้องการกรดโฟลิกมากน้อยเท่าใด ขึ้นกับอัตราการเผาผลาญอาหารในร่างกายและการหมุนเวียนของการสร้างเซลล์ ภาวะต่างๆ ของร่างกายที่จำเป็นที่ต้องได้รับกรดโฟลิกเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สตรีระหว่างตั้งครรภ์ ร่างกายมีการติดเชื้อ โลหิตจาง ร่างกายมีการสูญเสียเลือด และเยื่อหุ้มไขข้ออักเสบ เป็นต้น

อาหารที่มีโฟเลตอยู่มาก ได้แก่ ยีสต์ เครื่องในเนื้อสัตว์ (meat) น้ำนม (milk) ถั่วเมล็ดแห้ง หน่อไม้ เห็ด (mushroom) และผักใบเขียว เช่น ผักคะน้า บรอกโคลี และพบในน้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม (orange juice)

ปริมาณที่ควรได้รับวันละ 300-600 ไมโครกรัม

ภาวะการขาด ทำให้เกิดโรคโลหิตจาง ผิวหนังอักเสบ การเจริญเติบโตช้า ลิ้นและปากอักเสบ ท้องเดิน สตรีตั้งครรภ์ถ้าขาดโฟลิก อาจมีผลให้ทารกที่เกิดมี neural tube defect เช่น กระดูกสันหลังโหว่(เข้าชม 1,446 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก