Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Extrudate / เอกซ์ทรูเดต

เอกซ์ทรูเดต คือวัสดุที่ผ่านออกมาจากเอกซ์ทรูเดอร์ (extruder)(เข้าชม 667 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก