Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Agglomerate

ทำให้เป็นกลุ่ม ทำให้เป็นก้อนใหญ่ขึ้น หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาการรวมตัวของอนุภาคขนาดเล็กเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น กาแฟผง นมผง(เข้าชม 387 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก