Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Follow-on formula

นมผงสูตรต่อเนื่อง ( follow-on formula) คือนมผง สำหรับทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไปถึง 3 ปี : เป็นนมวัวที่มีการปรับลด
หรือเพิ่มสารอาหารต่างๆ โดยมีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่างนมวัวและนมผงสำหรับทารก(เข้าชม 348 ครั้ง)

สมัครสมาชิก