connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Blender / เครื่องปั่น เครื่องผสม

อุปกรณ์ที่ใช้ปั่น หรือ ผสม ส่วนผสมของอาหารให้ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน(เข้าชม 532 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก