Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Blender / เครื่องปั่น เครื่องผสม

อุปกรณ์ที่ใช้ปั่น หรือ ผสม ส่วนผสมของอาหารให้ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน(เข้าชม 532 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก