Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Boiler / หม้อกำเนิดไอน้ำ

อุปกรณ์ที่ให้กำเนิดไอน้ำ (steam) เป็นภาชนะปิดที่ใส่น้ำและต้มให้เดือดเพื่อผลิตไอน้ำ โดยใช้การสันดาปของเชื้อเพลิง แล้วจ่ายออกมาเป็นไอน้ำที่มีความดันสูงให้กับอุปกรณ์อื่นๆ(เข้าชม 912 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก