Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Brine freezing / การแช่เยือกแข็งด้วยน้ำเกลือ

การแช่เยือกแข็งด้วยน้ำเกลือ

เป็นการแช่เยือกแข็งด้วยการจุ่ม (immersion freezing) อาหารลงในน้ำเกลือเข้มข้นที่เย็นจัด

Saline water เป็นน้ำเกลือที่มีความเข้มข้น ประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ 

Brine เป็นน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์(เข้าชม 334 ครั้ง)

สมัครสมาชิก