Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Crown / ฝาจีบ

 

าปิดขวด ทำด้วยโลหะ เมื่อปิดจะมีรอยย่นหรือจีบ ด้านในบุด้วยแผ่นไม้คอร์ก หรือพลาสติก อาจเรียกว่า crown cork(เข้าชม 631 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก