Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Belt press / สายพานรีด

สายพานรีด (belt press) คือเครื่องกรอง (filter) ประเภทหนี่ง ซึ่งใช้เพื่อการแยก (separation) ของเหลวออกจากกาก โดยใช้สายพาน (belt) ทำหน้าที่รีดของเหลวออก(เข้าชม 725 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก