Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Elevator belt conveyor

Elevator belt conveyor เป็นอุปกรณ์ลำเลียง ประเภทสายพานลำเลียง (belt conveyor) ที่ใช้ลำเลียงวัสดุขึ้นระดับสูงขี้น เช่น การลำเลียงผัก ผลไม้ ที่ผ่านการล้าง ไปสู่ขั้นตอนการคัดเลือก (sorting)

 (เข้าชม 709 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก