Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Modular belt

Modular belt เป็นสายพานชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ลำเลียงแบบ สายพาน (belt conveyor) ใช้มากในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด เนื่องจากล้างทำความสะอาดได้ง่าย ใช้สำหรับลำเลียง อาหารในการเตรียมวัตถุดิบ (raw material prepartation) ระหว่างกระบวนการแปรรรูป (food processing) ในสายการผลิต เช่น(เข้าชม 722 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก