connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Multiple effect evaporator / เครื่องระเหยแบบหลายขั้นตอน

เครื่องระเหย (evaporator) ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเรียงต่อกัน โดยใช้ไอน้ำร้อนที่ระเหยจากอาหารเหลวเครื่องแรก ไปให้ความร้อนกับเครื่องระเหยที่อยู่ถัดไป เพื่อประหยัดพลังงาน จำนวนเครื่องที่ใช้ในระบบนี้เรียกว่า effect เช่น double effect evaporator หมายถึง ระบบที่ใช้เครื่องระเหย 2 เครื่องเรียงกัน หรือ triple effect หรือ three effectevaporator หมายถึงระบบที่ใช้เครื่องระเหย 3 เครื่องเรียงกัน

ที่มา: http://www.dairy-equipments.com

 

การกำหนดจำนวนเครื่องระเหย พิจารณาที่ความต้องการประหยัดพลังงาน และเงินลงทุนเริ่มต้นที่สูงขึ้น เมื่อเพิ่มจำนวนเครื่อง ทั่วไปนิยมใช้
3-6 เครื่อง

 

 

 

triple effect evaparator

ที่มา: http://www.fao.org/docrep/v5030e/V5030E0c.htm

 

การใช้เครื่องระเหยในอุตสาหกรรมอาหาร

 

 (เข้าชม 3,968 ครั้ง)

สมัครสมาชิก