Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Falling film evaporator

Falling film evaporator เป็นเครื่องระเหย (evaporator) ซึ่งใช้เพื่อการทำให้เข้มข้น (concentration) เพิ่มปริมาณของแข็ง
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
น้ำผลไม้เข้มข้น ผลิตภัณฑ์นม เช่น นมผง นมข้นไม่หวาน เป็นต้น

การทำงานของ Falling flim evapoator

Falling film evaporator มีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ 4-8 เมตร หุ้มด้วย steam jacket ของเหลวที่ต้องการระเหย
ถูกป้อนเข้าด้านบน เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ไหลลงเป็นฟิล์มบาง (falling film) สัมผัสกับผิวร้อนที่ผนังท่อ ในทิศทางขนานกันกับ
ไอน้ำ วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนที่แบบฟิมส์บาง เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำจะระเหยระหว่างที่เคลื่อนที่
ส่วนไอที่เกิดจากของเหลวที่ได้รับความร้อน จะถูกพาลงมาด้านล่างพร้อมกับของเหลว สารละลายที่เข้มข้น และไอจะถูกแยก
ด้านล่าง

Falling film evaporator เป็นเครื่องระเหยเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง และเนื่องจากระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์สัมผัส
ตามแนวท่อจะรวดเร็วมากเพียงแค่ 2-3 วินาทีเท่านั้น จึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีความไม่เสถียรภายใต้ความร้อน เช่น น้ำนม
น้ำผลไม้

 

เครื่องทำระเหยอาจทำงานต่อเนื่องกันเป็นชุด เรียกว่า multiple effect evaporator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำ (steam economy)

   

 

ประเภทของ Falling film evaporator

  • ชนิดแผ่น (Plate evaporator)
  • ชนิดท่อ (Tubular evaporator) ท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 50 ถึง 250 มิลลิเมตร (2 ถึง 10 นิ้ว)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

 

 (เข้าชม 3,321 ครั้ง)

สมัครสมาชิก