Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Kettle / กาน้ำ หรือ กาต้มน้ำ

กาน้ำ หรือกาต้มน้ำ เป็นอุปกรณ์ครัวชนิดหนึ่งท่ีใช้สำหรับต้มน้ำให้เดือด อาจนำกาน้ำไปตั้งบนเตาไฟโดยตรง หรืออาจเป็นกาต้มน้ำไฟฟ้า

วัสดุที่ใช้ทำกาน้ำจะเป็นวัสดุที่ทนความร้อน เช่น อลูมิเนียม หรือเหล็กปลอดสนิม (stainless steel)(เข้าชม 756 ครั้ง)

สมัครสมาชิก