Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Intensity / ความเข้ม ความแรง

ความเข้ม ความแรง ใช้กับกำลัง (power) แรง (force) ความเข้มข้น (concentration) สี หรือ พลังงาน (energy)(เข้าชม 262 ครั้ง)

สมัครสมาชิก