connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Positive displacement pump / ปั๊มแบบอัตราการไหลคงที่

Positive displacement pump คือ ปั๊ม (pump) ชนิดหนึ่ง ที่มีอัตราการไหลคงที่ การขนถ่ายของไหลด้วยการแทนที่ของไหลในที่ว่าง เช่น ช่องว่างของกระบอกสูบ ปั๊มชนิดนี้ให้อัตราการไหลคงที่ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

  • กลุ่มปั๊มแบบหมุน (rotary pump)
  • กลุ่มปั๊มแบบเคลื่อนที่กลับไปมา (reciprocating pump)

 (เข้าชม 2,319 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก