Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Shellfish / สัตว์น้ำเปลือกแข็ง

สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง เช่น หอย หมึก กุ้ง ปู เป็นต้น(เข้าชม 550 ครั้ง)

สมัครสมาชิก