Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Grain / เม็ด

วัสดุที่มีขนาดเล็ก เช่น เมล็ดธัญพืช เม็ดทราย ผลึกของแข็ง ;

 และยังหมายถึง grain alcohol เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักเมล็ดธัญพืช(เข้าชม 624 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก