Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Marbling / ไขมันแทรกกล้ามเนื้อ

Marbling หมายถึ่ง ไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อ เป็นลักษณะของเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ที่บ่งชี้ถึงคุณภาพเนื้อสัตว์ (meat quality)
มีความสัมพันธ์กับรสชาติ และความนุ่มของเนื้อ (meat tenderness) เช่น เนื้อสันที่ได้จากโคขุน เนื้อหมูดำ คุโรบูตะ ซึ่งได้จากสัตว์ที่เลี้ยงดูอย่างดี ได้พักผ่อน ไม่ให้ใช้แรงงาน

Beef Marbling Standard

marbling

ปริมาณไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อ ใช้เป็นเกณฑ์แบ่ง เกรดคุณภาพซากเนื้อวัว(เข้าชม 1,983 ครั้ง)

สมัครสมาชิก