Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Food calorie / แคลอรีอาหาร

แคลอรีอาหาร (food calorie หรือเรียกว่า large calorie) เป็นหน่วยแคลอรี (Calorie) สำหรับอาหาร เป็นพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญอาหาร
1 แคลอรี่สำหรับอาหารเท่ากับ 1 กิโลแคลอรี (Kcal) หรือ 1,000 แคลอรี แต่เรียกเพียง แคลอรี่ แทนการเรียกชื่อเต็มว่า กิโลแคลอรี่ มีค่าเทียบเท่า พลังงานที่ทำให้น้ำ 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส หรือเท่ากับ 4.184 กิโลจูล ( KJ, Kilojoule)

 (เข้าชม 851 ครั้ง)

สมัครสมาชิก