connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Caproic acid / กรดคาโพรอิก

กรดคาโพรอิก (caproic acid) เป็นชื่อสามัญของกรดไขมัน (fatty acid) ประเภทกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) ที่มีจำนวนคาร์บอนเท่ากับ 6 อะตอม ซึ่งอาจเรียกชื่อตามระบบว่า กรดเฮซะโนอิก (hexanoic acid) มีสูตรทั่วไปคือ C5H11COOH เป็นกรดไขมันชนิดสายสั้น (short chain fatty acid) ซึ่งระเหยได้และให้กลิ่นรส ในอาหาร กรดชนิดนี้พบเป็นส่วนประกอบมากในเนย (butter) ไขมันเนย (butter fat)

caproic acid(เข้าชม 1,654 ครั้ง)

สมัครสมาชิก