connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Gastroenteritis / กะเพาะและลำไส้อักเสบ

กะเพาะและ ลำไส้อักเสบ (gastroenteritis) เป็นอาการผิดปกติส่วนใหญ่ ที่มาจากโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) มีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำ   (watery diarrrhea)   มักพบร่วมกับการคลื่นไส้ ( nausea)  ปวดท้อง (abdoninal pain ) ด้วยการติดเชื้อ
(infection) ของแบคทีเรียก่อโรค (pathogen) เช่น

 

สาเหตุเกิดจากความเสียหาย หรือการทำลายเยื่อบุผนังลำไส้เล็ก หรือลำไส้ใหญ่ โดยจุลลินทรีย์ จับยึดกับเซลเยื่อบุลำไส้ และเพิ่มจำนวนอย่างมากมาย ไปรบกวนกระบวนการดูดน้ำและสารอาหาร ตามมาด้วยการสูญเสียน้ำและแร่ธาตุ

อาการอาจไม่รุนแรงสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งจะเกิดอาการเพียงช่วงสั้นๆ แต่สำหรับเด็ก หรือผู้ป่วย อ่อนแอ ผู้สูงวัย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกกันบกพร่อง อาจมีอาการรุนแรงมาก

 (เข้าชม 2,098 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก