Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Proline

โพรลีน (proline) เป็นกรดแอมิโน (amino acid) ชนิดหนึ่ง ไม่มีขั้ว ไม่ชอบน้ำ ไม่ละลายในน้ำ ในทางโภชนาการจัดเป็นกรดแอมิโนที่ไม่จำเป็น (non essential amino acid)

โพรลีน พบมากในโปรตีนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ของสัตว์ เช่น คอลลาเจน (collagen)(เข้าชม 1,777 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก