Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Amino acid score

Amino acid score เป็นค่าที่ใช้เปรียบเทียบปริมาณกรดแอมิโนจำเป็น (essential amino acid) ในอาหารกับกรดแอมิโนชนิดเดียวกันที่มีอยู่ในโปรตีนอ้างอิง อัตราส่วนของกรดแอมิโนจำเป็นชนิดใดมีค่าน้อยที่สุด ตัวเลขนั้นคือ amino acid score ของอาหารนั้น และเรียกกรดแอมิโนจำเป็นที่มีค่าน้อยที่สุด ว่า limiting amino acid(เข้าชม 729 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก